Birthday slippers

To go with my robe!

BirthdaySlippers45.jpg